1 października 2018

Świetne wyniki finansowe ASM GROUP za I półrocze

ASM Group S.A., istniejąca na rynku od 20 lat czołowa polska grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży zakończyła pierwsze półrocze 2018 z rekordowymi wynikami. Spółka wypracowała ponad 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 47 procent w porównaniu z rokiem poprzednim i osiągnęła 3,1 mln zł zysku netto, co daje jego wzrost o 49 procent w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. Wskaźnik EBITDA ukształtował się na poziomie 4,7 mln zł. Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój i kładzie duży nacisk na innowacyjność.

„Bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze są efektem kilku czynników. Przede wszystkim odnotowaliśmy wyraźny wzrost biznesu organicznego aż o 18 % w stosunku do roku poprzedniego. Jest to wynik efektywnego pozyskiwania nowych klientów oraz cross-sellingu usług w ramach dotychczas obsługiwanych projektów. Istotnym czynnikiem było również dokonanie przejęcia w czerwcu br. dużej niemieckiej spółki Vertikom GROUP działającej na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), dzięki czemu rozszerzyliśmy swoją aktywność o kolejne rynki – nasza spółka jest obecna w pięciu krajach europejskich tj. w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech” – komentuje Adam Stańczak, prezes ASM GROUP S.A. Dzięki ostatniej transakcji grupa osiągnęła status czołowej spółki w Europie zajmującej się kompleksowym wsparciem sprzedaży.

„Przejęcie grupy Vertikom umocniło nasz potencjał współpracy z klientami z całej Europy, w szczególności z rynku DACH. Zwiększyło to atrakcyjność naszej spółki dając możliwość obsługiwania projektów w kilku krajach dla dużych globalnych klientów. Aktualnie bierzemy udział w nowych przetargach na poziomie europejskim. Z transakcją wiązało się jednak również szereg wyzwań, takich jak integracja przejętej grupy, sprawna i efektywna wymiana know-how, tworzenie przewag konkurencyjnych zagranicą oraz sprawne zarządzanie tak dużą strukturą. Minione pół roku było czasem intensywnej pracy. Nabycie grupy Vertikom otwiera przed nami wiele drzwi, co na pewno wykorzystamy w bliższej oraz dalszej przyszłości, był to więc bardzo dobry ruch w realizacji założonych celów strategicznych” – dodaje Adam Stańczak.

Grupa konsekwentnie pracuje nad umacnianiem pozycji lidera w swoim sektorze w Europie. W tym celu spółka działa w kierunku realizacji trzech strategicznych filarów rozwoju. Innowacyjność, w tym kompetencje digitalowe, jest obok budowy firmy o charakterze paneuropejskim oraz rozwoju organicznego, jednym z najważniejszych kierunków generowania wzrostów w grupie. W najbliższym czasie władze spółki zamierzają skupić się na kolejnych akwizycjach oraz zwiększeniu stopnia wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w bieżącej działalności. „Zarówno w poszczególnych podmiotach, jak i w obrębie całej struktury pracujemy nad rozwojem i wdrożeniem innowacji, które pozwolą nam budować przewagę konkurencyjną na rynkach europejskich. Konsekwentne realizowanie tych działań z pewnością wpłynie na umacnianie pozycji ASM Group jako czołowego gracza w sektorze kompleksowego wsparcia sprzedaży w Europie.

W skonsolidowanych wynikach za pierwsze półrocze 2018 r. został ujęty tylko jeden miesiąc przychodów nowego znaczącego podmiotu – spółki niemieckiej Vertikom Group należącej do ASM GROUP od czerwca br. Jednak 47 procentowy wzrost wyników przychodu ze sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego pokazuje, iż realizowane konsekwentnie założone cele były dobrze wybranym kierunkiem. Władze spółki zapowiadają znaczny wzrost wyników w kolejnym raportowym okresie, który będzie obejmował już w pełni wyniki ze sprzedaży całej skonsolidowanej grupy. Zarząd dalej poszukuje i bacznie przygląda się kilku podmiotom z branży działającym na terenie Europy, co z pewnością doprowadzi do kolejnych transakcji umacniając pozycję lidera grupy w Europie.