19 grudnia 2019

Strategiczne zmiany w zarządzie ASM Group SA

  • Od 01 stycznia 2020 stery w ASM Group SA obejmuje Dorota Kenny, dotychczas pełniąca funkcję członka zarządu.
  • Nowy, trzyosobowy zarząd stworzą – wraz z Dorotą Kenny – Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak.

W związku z rezygnacją złożoną przez Adama Stańczaka i Łukasza Stańczaka z funkcji pełnionych w zarządzie ASM GROUP S.A., rada nadzorcza powołała w dniu 18.12.2019 nowy zarząd Spółki. Stanowisko prezesa zarządu objęła Dorota Kenny, dotychczas pełniąca funkcję członka zarządu. Dodatkowo do zarządu zostali powołani dwaj kolejni doświadczeni menedżerowie związani ze Spółką: Jacek Pawlak i Andrzej Nowak.

– To głęboko przemyślana i przygotowana zmiana. Oddaję stery w najlepsze możliwe ręce. Po dwudziestu latach działalności zawodowej, w tym niemal dziesięciu od skonsolidowania poszczególnych projektów biznesowych i utworzenia holdingu, z dumą spoglądam na ASM Group: weszliśmy na giełdę i na kilka europejskich rynków, objęliśmy pozycję lidera w branży oraz stworzyliśmy podwaliny międzynarodowej platformy kompleksowego wsparcia sprzedaży w Europie. Przed nami nowy etap rozwoju, w zdecydowanie bardziej korporacyjnym i złożonym ekosystemie. Kompetencje nowego zarządu będą w tym procesie niezbędne – podkreśla Adam Stańczak.

Nowa prezes – Dorota Kenny – posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kontrolingu i finansów, jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej; z ASM Group związana od roku 2014. Była odpowiedzialna za stworzenie działu kontrolingu, a następnie, od 2019, już z pozycji członka zarządu, odpowiadała m.in. za kontroling i nadzór właścicielski w przejętych przez ASM spółkach regionu DACH.

Jako nowy zarząd wytyczamy sobie ambitne i jasne cele: zamierzamy dalej rozwijać międzynarodowy potencjał Grupy. Nasze plany na najbliższą przyszłość to utrzymanie stabilnego wzrostu w oparciu o strategię jakości i umacnianie pozycji ASM Group na rynkach europejskich. W nadchodzącym roku chcemy jeszcze skuteczniej wykorzystać efekt synergii między spółkami zależnymi Grupy, w celu zmaksymalizowania zysków – deklaruje nowa CEO, Dorota Kenny.

Dorotę Kenny wspierać będą – Jacek Pawlak, od blisko 20 lat działający w branży BTL, absolwent kierunku Finanse na Politechnice Radomskiej. Z Grupą ASM związany od 2003 r. Doświadczony finansista, wieloletni CFO oraz członek zarządu ASM Group, od 16 lat skutecznie wdrażający strategie finansowe Grupy;

oraz Andrzej Nowak, posiadający wieloletnie doświadczenie w sektorze Private Equity i funduszy inwestycyjnych. Absolwent wydziału Matematyki Stosowanej na AGH w Krakowie, gdzie ukończył magisterskie studia matematyczne o specjalizacji Finanse i Ubezpieczenia. Licencjonowany doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych. Uczestnik programu CFA (Level 3 Candidate). W ASM Group pracuje od 2018 r.

Przekazuję stery doświadczonym menedżerom, głęboko zaangażowanym w życie firmy, doskonale rozumiejącym specyfikę jej działania, gotowym wnieść paneuropejskość ASM Group na kolejny, wyższy poziom. – zaznacza Adam Stańczak.