zobacz menu zamknij menu

Aktualności

Kontakt dla mediów:
aleksandra.s@asmgroup.pl

ASM Group porządkuje biznes i planuje dalszy rozwój. Spółka zamierza ogłosić jesienią nową strategię.

Zarząd ASM Group, spółki której współzałożycielem i prezesem jest Adam Stańczak, rozpoczął działania mające na celu przywrócenie normalnej działalności Grupy ASM oraz jej dalszy rozwój. Spółka analizuje zakres i skalę bezprawnych czynności osób podających się za zarząd spółki od 22 kwietnia zeszłego roku, a dzięki odzyskaniu dostępu do ESPI porządkuje komunikację z rynkiem.

ASM Group wraca na właściwe tory, a biznes, który budowałem przez 20 lat ma szansę dalej się rozwijać.  Cieszę się, że treść uchwał zeszłorocznego NWZ została finalnie ujawniona poprzez wpis do KRS. Mam nadzieję, że to kończy dyskusję dotyczącą składu Zarządu i Rady Nadzorczej ASM, a także otrzeźwi osoby, które przez ostatnie 14 miesięcy w sposób absolutnie bezpodstawny – wyłącznie poprzez faktyczne działania – uzurpowały sobie status reprezentantów ASM. Dziękuję wszystkim tym, którzy wierzyli w sens naszych działań i którym zależy na dalszym rozwoju ASM - komentuje Adam Stańczak, prezes Zarządu ASM Group. - Ostatnie trzy lata w spółce to czas niewykorzystanych szans, a fakt, że osoby niebędące zarządem spółki prowadziły bezprawne czynności i nie przekazywały danych prawowitym organom spółki dodatkowo skomplikował sytuację. Przed nami wiele wyzwań, ale dołożę wszelkich starań, by ASM Group  ponownie stała się dobrze prosperującą  spółką, a wszelkie niezgodne z prawem działania zostały wyjaśnione. Obecnie analizujemy sytuację zarówno pod kątem możliwości rozwoju działalności Grupy ASM, jak i skali bezprawnych działań osób podszywających się po 22 kwietnia zeszłego roku pod zarząd spółki oraz ich wpływu na kondycję ASM Group – dodaje prezes Adam Stańczak.

ASM Group to spółka holdingowa, zarządzająca grupą kapitałową w skład której wchodzą spółki specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Grupa ASM działa na rynku polskim, włoskim, niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim. ASM Group jest reprezentowana przez Zarząd w składzie: Adam Stańczak – Prezes Zarządu, Łukasz Stańczak – Członek Zarządu, dr Krzysztof Przybyłowski – Członek Zarządu oraz Weronika Wagner – Członek Zarządu. W jej Radzie Nadzorczej zasiadają: Michał Górski – Przewodniczący, Dorota Kaska, Krzysztof Ołdak, Marcin Tulejski oraz Rafał Mrozowski.

Osoby bezprawnie tytułujące się od 22 kwietnia 2021 r. członkami zarządu ASM Group, t.j.: Dorota Kenny, Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak, nie posiadały od ww. daty żadnego umocowania do reprezentowania spółki, w tym do przekazywania jakichkolwiek informacji lub oświadczeń w imieniu ASM Group. Dotyczy to w szczególności publikowania raportów bieżących i okresowych ASM. Jednocześnie osoby podszywające się pod zarząd po 22 kwietnia zeszłego roku nie przekazywały danych prawowitemu zarządowi, co uniemożliwiało wykonywanie przez ASM Group obowiązków informacyjnych oraz prowadzenie normalnej działalności operacyjnej.

Przed zarządem ASM dużo pracy, między innymi z powodu opublikowania przez osoby niebędące w rzeczywistości członkami zarządu ASM Group, przez ostatnie 14 miesięcy, prawie 70 komunikatów rzekomo w imieniu ASM.  W istocie – nad czym boleję – system ESPI traktowano jako kanał komunikacji do tworzenia rzeczywistości pożądanej przez osoby, które miały do niego dostęp. Treść tych tzw. „raportów” z oczywistych względów może wprowadzać rynek w błąd. Będziemy sukcesywnie, w momencie uzyskania niezbędnych informacji i danych pozwalających na wypełnianie obowiązków informacyjnych, publikowali raporty bieżące i okresowe, dążąc do przywrócenia pełnej transparentności działań spółki. Chcemy odbudować pośród inwestorów na rynku zaufanie do ASM, które na skutek działań byłych członków Zarządu mogło zostać nadszarpnięte. Jednocześnie rozpoczynamy prace nad nową strategią rozwoju, którą planujemy ogłosić jesienią tego roku – podkreśla prezes Adam Stańczak.