zobacz menu zamknij menu

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr (ZIP)

 • 02.07.2024
  Raport bieżący 23/2024 – Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu
 • 27.06.2024
  Raport bieżący 22/2024 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
 • 27.06.2024
  Raport bieżący 21/2024 – Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
 • 27.06.2024
  Raport bieżący 20/2024 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
 • 26.06.2024
  Raport bieżący 19/2024 – Dokumenty mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia
 • 26.06.2024
  Raport bieżący 18/2024 – Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki
 • 25.06.2024
  Raport bieżący 17/2024 – Dalszy przebieg postępowania o zatwierdzenie układu Spółki
 • 07.06.2024
  Raport bieżący 16/2024 – Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 czerwca 2024 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
 • 31.05.2024
  Raport bieżący 15/2024 – Postępowanie o zatwierdzenie układu w spółkach zależnych – wyniki głosowania
 • 29.05.2024
  Raport bieżący 14/2024 – Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28.06.2024 r.
 • 29.05.2024
  Raport bieżący 13/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2024 roku
 • 28.05.2024
  Raport bieżący 12/2024 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 r.
 • 14.05.2024
  Raport bieżacy 11/2024 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
 • 26.04.2024
  Raport bieżący 10/2024 – Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok
 • 22.03.2024
  Raport bieżący 9/2024 – Postępowanie o zatwierdzenie układu Spółki – wyniki głosowania
 • 02.03.2024
  Raport bieżący 8/2024 – Wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych w trybie o zatwierdzenie układu względem spółek zależnych Spółki
  • 14.06.2022
   ESPI 15/2022 – Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
  • 31.05.2022
   ESPI 14/2022 – Informacja o braku możliwości publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
  • 13.05.2022
   ESPI 13/2022 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
  • 13.05.2022
   ESPI 12/2022 – o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
  • 29.04.2022
   ESPI 10/2022 – Informacja o braku możliwości publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
  • 13.04.2022
   ESPI 9/2022 – Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
  • 08.03.2022
   ESPI 8/2022 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w wyniku zawarcia porozumienia
  • 01.03.2022
   ESPI 7/2022 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
  • 01.03.2022
   ESPI 6/2022 – Zawiadomienie o osiągnięciu 27,01% ogólnej liczby głosów w Spółce
  • 11.02.2022
   ESPI 5/2022 – Korekta raportu bieżącego 3/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku
  • 11.02.2022
   ESPI 4/2022 – Informacja w sprawie rozstrzygnięcia sądu w sprawie kontroli włoskiej Inspekcji Pracy przeprowadzonej wobec Trade S.p.A
  • 31.01.2022
   ESPI 3/2022 – Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku
  • 13.01.2022
   ESPI 2/2022 – Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
  • 17.12.2021
   ESPI 59/2021 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
  • 15.12.2021
   ESPI 58/2021 – Zawiadomienie o osiągnięciu 27,06% ogólnej liczby głosów w Spółce
  • 19.11.2021
   ESPI 57/2021 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

   *Komunikaty nazwane przez odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Członków Zarządu raportami ESPI ASM Group S.A

   • 02.10.2023
    Raport okresowy półroczny za 2023 PSr (ZIP)
   • 30.05.2023
    Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr (PDF)
   • 24.05.2023
    Raport okresowy półroczny za 2022 PS (ZIP)
   • 22.05.2023
    Raport okresowy półroczny za 2021 PS – korekta (ZIP)
   • 13.05.2023
    Raport okresowy roczny za 2021 R – korekta (ZIP)
   • 13.05.2023
    Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS – korekta (ZIP)
   • 13.05.2023
    Raport okresowy roczny za 2022 R (ZIP)
   • 13.05.2023
    Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2022 RS (ZIP)
   • 30.04.2023
    Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS (PDF)
   • 30.04.2023
    Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS (PDF)
   • 19.12.2022
    Raport okresowy roczny za 2021 R (ZIP)
   • 19.12.2022
    Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS (ZIP)
   • 19.12.2022
    Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS
   • 19.12.2022
    Raport okresowy roczny za 2021 R
   • 29.11.2021
    Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS (PDF)
   • 30.09.2021
    Raport okresowy półroczny za 2021 PS (PDF)