zobacz menu zamknij menu

Aktualności

Kontakt dla mediów:
aleksandra.s@asmgroup.pl

Stanowisko Zarządu ASM

Stanowisko Zarządu ASM w przedmiocie dokumentu nazwanego „Informacją Zarządu ASM Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej ASM Group S.A. w 2021 roku” zamieszczonego pod adresem asmgroup.com, nie stanowiącym strony internetowej ASM („INFORMACJA”)

Uwagi ogólne

  1. Zarząd Spółki wskazuje, iż oficjalną stroną internetową Spółki zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym jest domena: asmgroup.pl. Domena: asmgroup.com jest bezprawnie użytkowana przez odwołanych w dniu 22.04.2021 r. członków Zarządu tj. Dorotę Kenny, Andrzeja Nowaka i Jacka Pawlaka oraz inne współdziałające z nimi osoby. Tym samym jakiekolwiek komunikaty zamieszczane na tej stronie nie stanowią komunikatów pochodzących od Spółki.
  2. Zarząd ASM przed przejściem do szczegółowego odniesienia się do treści Informacji przekazuje też, iż mBank S.A. tj. bank obsługujący Grupę ASM udzielił mu dostępu do rachunków bankowych w oparciu o dokumenty przedstawiające całokształt stanu faktycznego i prawnego dotyczącego Grupy ASM i nie miał wątpliwości, iż w skład Zarządu Spółki wchodzą Adam Stańczak, Łukasz Stańczak, Weronika Wagner i Krzysztof Przybyłowski.
  3. Nie jest też prawdą, iż istotni partnerzy Spółki współdziałają z Zarządem odwołanym w kwietniu 2021 r. PFR współpracuje bowiem z Zarządem powołanym w kwietniu 2021 r. KNF z kolei jest organem nadzorczym wobec ASM jako spółki publicznej, podobnie jak GPW, wobec tego nie sposób mówić tu o „partnerstwie”, lecz o relacji administracyjnoprawnej.

Pełna treść oświadczenia: Stanowisko Zarządu ASM