zobacz menu zamknij menu

WZA

 • 30.06.2023
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ na dzień 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
 • 30.06.2023
  Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
 • 30.06.2023
  Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A.
 • 13.06.2023
  ASM GROUP SA (19/2023) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30.06.2023 r.
 • 13.06.2023
  ASM GROUP SA (18/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 12.06.2023 r.
 • 12.06.2023
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. na dzień 12.06.2023 r.
 • 12.06.2023
  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 12.06.2023 r.
 • 12.06.2023
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w ZWZ na dzień 12.06.2023 r.
 • 12.06.2023
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w ZWZ na dzień 12.06.2023 r
 • 12.06.2023
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ na dzień 12.06.2023 r.
 • 12.06.2023
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.