zobacz menu zamknij menu

WZA

 • 05.02.2024
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 28.06.2024 r.
 • 05.02.2024
  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 28.06.2024 r.
 • 05.02.2024
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 28.06.2024 r.
 • 05.02.2024
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 28.06.2024 r.
 • 05.02.2024
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ na dzień 28.06.2024 r.
 • 05.02.2024
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
 • 05.02.2024
  Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
 • 05.02.2024
  Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A.
 • 05.02.2024
  Wniosek o zwołanie NWZ
 • 30.06.2023
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ na dzień 30.06.2023 r.
 • 30.06.2023
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.
 • 30.06.2023
  Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu