zobacz menu zamknij menu

Aktualności

Kontakt dla mediów:
aleksandra.s@asmgroup.pl

Oświadczenie ASM Group S.A.

Działając w imieniu spółki pod firmą ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „ASM Group”) jako Zarząd uprawniony do łącznej reprezentacji Spółki w nawiązaniu do Oświadczenia Spółki z 10.12.2021 r. oświadczamy i przedstawiamy:

  • postanowienie z 25.11.2021 r. wydanego w sprawie XXVI Gz 139/21 dotyczącego odrzucenia zażalenia ASM Group na postanowienie o zabezpieczeniu z dnia 19.04.2021 r. w sprawie XXVI GCo 74/21, na mocy którego na czas trwania postępowania rozpoznawczego zakazano Marcinowi Skrzypcowi oraz Szymonowi (Tatianie) Pikuli wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez nich akcji ASM Group S.A. (zażalenie ASM Group we wskazanej sprawie podpisał pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd ASM Group S.A. odwołany w dniu 22.04.2021 r., tj. Dorotę Kenny, Jacka Pawlaka i Andrzeja Nowaka i stanowiło to przyczynę najpierw wskazania braków formalnych a potem jego odrzucenia);
  • postanowienie z 05.01.2022 r. wydanego w sprawie XXVI Gz 139/21 dotyczącego oddalenia wspólnego zażalenia Marcina Skrzypca oraz Szymona (Tatiany) Pikuli na postanowienie o zabezpieczeniu z dnia 19.04.2021 r. w sprawie XXVI GCo 74/21, na mocy którego na czas trwania postępowania rozpoznawczego zakazano Marcinowi Skrzypcowi oraz Szymonowi (Tatianie) Pikuli wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez nich akcji ASM Group S.A.

Postanowienie z dnia 19.04.2021 r. w sprawie XXVI GCo 74/21 jest więc prawomocne.

Powyższe ma istotne znaczenie, iż na podstawie wskazanego postanowienia odbyło się właśnie NWZ ASM Group S.A. z dnia 22.04.2021 r., które dokonało zmian w RN tej spółki i następnie posiedzenie RN ASM Group S.A., która dokonała zmian w jej Zarządzie ustanawiając Zarząd w składzie: Adam Stańczak, Łukasz Stańczak, Weronika Wagner oraz Krzysztof Przybyłowski. Ustalenia przyjęte przez SO w Warszawie w ww. postanowieniu zostały też odzwierciedlone w późniejszych decyzjach SO w Warszawie, który potem m. in. wstrzymał skuteczność uchwał rzekomego NWZ ASM Group S.A. z 31.05.2021 r. i 22.09.2021 r. oraz zakazał na czas trwania postępowania wykonywania prawa głosu z akcji przez podmioty, które w charakterze figurantów nabyły w pierwszej turze akcje od Szymona (Tatiany) Pikuli i Marcina Skrzypca tj. Smart Frog Sp. z o.o. i Green Moon Sp. z o.o.

Załączniki:

- postanowienie z 25.11.2021 r. ws. XXVI Gz 139/21,
- postanowienie z 05.01.2021 r. ws. XXVI Gz 139/21.