Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Zarząd

Adam Stańczak

Pan Adam Stańczak jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na wydziale Zarządzania i Marketingu. W swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu marketingowego wsparcia sprzedaży. Adam Stańczak pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w latach 2010 – 2019 roku. W 1998 roku był jednym z założycieli PARTNER ASM s.c. (poprzednika prawnego Spółki) funkcjonującej jako ogólnokrajowa agencja marketingowa realizująca usługi z zakresu merchandisingu i promocji w największych sieciach handlowych. Adam Stańczak, będąc jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki ASM oraz od 2010 roku prezesem zarządu, odpowiadał za jej dynamiczny rozwój, doprowadzając do pozycji jednego z wiodących graczy na polskim rynku wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Łukasz Stańczak

Pan Łukasz Stańczak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej – Podyplomowe Studia Akademii Spółek. W swojej karierze zawodowej Pan Łukasz Stańczak zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz funduszy inwestycyjnych. Ponadto Pan Łukasz Stańczak w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Biotech Varsovia Pharma spółki z o.o. oraz od stycznia 2014 roku do listopada 2014 roku pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w latach 2017 – 2019 Pan Łukasz Stańczak pełnił funkcję członka Zarządu ASM Group S.A.

Weronika Wagner

Pani Weronika Wagner jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia w zakresie organizacji i zarządzania. Pani Weronika Wagner jest wykwalifikowanym menagerem z 15 letnim doświadczeniem agencyjnym w realizacji wydarzeń specjalnych, wyjazdów incentive, obsługi klienta, niestandardowych form reklamy a także promocji dla takich branż jak telekomunikacja, IT oraz bankowości. Pani Weronika Wagner posiada kompetencje do zarządzania działaniami client service, komunikacji, wsparcia sprzedaży, trade marketingu. W latach 2011 – 2016 związana z PGNiG S.A., głównymi obszarami działania Pani Weroniki Wagner były projekty z zakresu promocji i sponsoringu.

Maciej Pawłowicz

Pan Maciej Pawłowicz jest absolwentem Collegium Da Vinci w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, ukończył studia podyplomowe PwC Academy z Zarządzania w biznesie farmaceutycznym oraz studia podyplomowe MBA w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i rozwoju sprzedaży w polskich i międzynarodowych korporacjach. Głównie związany z branżą farmaceutyczną, medyczną oraz FMCG. Praca w środowisku międzynarodowym oraz doświadczenie biznesowe wymieniane z menadżerami z całego świata pozwala kompleksowo i wielowymiarowo skalować biznes.
Pan Maciej Pawłowicz posiada wiedzę i doświadczenie związane z zarządzaniem strategią sprzedaży, rozwoju biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz planowania i realizacji rozwoju kompetencji spółek. W ostatnich latach pełnił funkcje menadżerskie oraz reprezentował zarząd zgodnie w opisanymi kompetencjami.

Rada nadzorcza

Michał Górski

Więcej

Krzysztof Ołdak

Więcej

Rafał Mrozowski

Więcej

Marcin Tulejski

Więcej

Dr. Krzysztof Przybyłowski

Więcej

Ireneusz Czapski

Więcej

Raporty

Data Nazwa Pobierz
28 września 2023 roku Raport bieżący 27/2023 - Zmiana terminu przekazania raportu skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r.
22 września 2023 roku Raport bieżący 26/2023 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29 sierpnia 2023 roku Raport bieżący 25/2023 - Powzięcie informacji o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12.06.2023 r.
29 sierpnia 2023 roku Raport bieżący 24/2023 - Powzięcie informacji o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12.06.2023 r.
28 sierpnia 2023 roku Raport bieżący 23/2023 - Informacja nt. postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
25 lipca 2023 roku Raport bieżący 22/2023 - Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
29 czerwca 2023 roku Raport bieżący 21/2023 - Uzupełnienie raportów rocznych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz raportów półrocznych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku
16 czerwca 2023 roku Raport bieżący 20/2023 - Powołanie Członka Zarządu ASM GROUP S.A.
13 czerwca 2023 roku Raport bieżący 19/2023 - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30.06.2023 r.
13 czerwca 2023 roku Raport bieżący 18/2023 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 12.06.2023 r.
12 czerwca 2023 roku Raport bieżący 17/2023 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ ASM Group S.A. w dniu 12.06.2023 r.
12 czerwca 2023 roku Raport bieżący 16/2023 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie Członków Rady Nadzorczej
7 czerwca 2023 roku Raport bieżący 15/2023 - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki
7 czerwca 2023 roku Raport bieżący 14/2023 - Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
5 czerwca 2023 roku Raport bieżący 13/2023 - Rezygnacja Członka Zarządu
24 maja 2023 roku Raport bieżący 12/2023 - Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 12 czerwca 2023 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
22 maja 2023 roku Raport bieżący 11/2023 - Korekta Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego oraz Jednostkowego Sprawozdania Finansowego sporządzone za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku
17 maja 2023 roku Raport bieżący 10/2023 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.06.2023 roku
13 maja 2023 roku Raport bieżący 9/2023 - Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
26 kwietnia 2023 roku Raport bieżący 8/2023 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023 r.
14 marca 2023 roku Raport bieżący 7/2023 - Informacja co do zakończenia, zapowiedzianego w raporcie bieżącym nr 1/2023, audytu finansowego istotnych aspektów działalności w Trade S.p.A. Konrada Fili – członka porozumienia z 07.03.2022 r., reprezentowanego przez akcjonariusza Spółki – Marcina Skrzypca, w przedmiocie prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz wspólnego nabywania akcji Spółki
10 marca 2023 roku Raport bieżący 6/2023 - Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki
1 marca 2023 roku Raport bieżący 5/2023 - Informacja o oddaleniu wniosku o wpis zmian w Rejestrze ASM Group S.A. złożonego przez Dorotę Kenny i Jacka Pawlaka
22 lutego 2023 roku Raport bieżący 4/2023 - Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie akcjonariusza Wiesława Łatały
03 lutego 2023 roku Raport bieżący 3/2023 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku
31 stycznia 2023 roku Raport bieżący 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2023 roku
17 stycznia 2023 roku Raport bieżący 1/2023 - Informacja co do zakończenia, zapowiedzianego w raporcie bieżącym nr 7/2022, audytu prawnego istotnych aspektów działalności w Trade S.p.A. Konrada Fili – członka porozumienia z 07.03.2022 r., reprezentowanego przez akcjonariusza Spółki – Marcina Skrzypca, w przedmiocie prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz wspólnego nabywania akcji Spółki
9 grudnia 2022 roku Raport bieżący 32/2022 - Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie akcjonariusza Aleksandry Łatała-Kremer
9 grudnia 2022 roku Raport bieżący 31/2022 - Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z 27.10.2022 r
6 grudnia 2022 roku Raport bieżący 30/2022 - Informacja w sprawie rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w sprawie kontroli włoskiej Inspekcji Pracy przeprowadzonej wobec Trade S.p.A.
16 listopada 2022 roku Raport bieżący 29/2022 - Podjęcie współpracy przez ASM Group S.A. z Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
3 listopada 2022 roku Raport bieżący 28/2022 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZ ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
28 października 2022 roku Raport bieżący 27/2022 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
28 października 2022 roku Raport bieżący 26/2022 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27 października 2022 roku Raport bieżący 25/2022 - Ustalenie treści listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.10.2022 r.
26 października 2022 roku Raport bieżący 24/2022 - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
22 października 2022 roku Raport bieżący 23/2022 – Korekta oczywistej omyłki pisarskiej
21 października 2022 roku Raport bieżący 23/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
20 października 2022 roku Raport bieżący 22/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku
19 października 2022 roku Raport bieżący 21/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
18 października 2022 roku Raport bieżący 20/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
16 października 2022 roku Raport bieżący 19/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
14 października 2022 roku Raport bieżący 18/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
13 października 2022 roku Raport bieżący 17/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
9 października 2022 roku Raport bieżący 16/2022 - Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 października 2022 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
7 października 2022 roku Raport bieżący 15/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
7 października 2022 roku Raport bieżący 14/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
30 września 2022 roku Raport bieżący 13/2022 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku
30 września 2022 roku Raport bieżący 12/2022 - Dalsze wykonanie zaleceń UKNF
30 września 2022 roku Raport bieżący 11/2022 - Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
2 września 2022 roku Raport bieżący 10/2022 - Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską
18 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 9/2022 - Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021, 2022 oraz 2023
13 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 8/2022 - Wykonanie zalecenia UKNF
13 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 7/2022 - Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
1 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 6/2022 - Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
8 lipca 2022 roku Raport bieżący 5/2022 - Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
30 czerwca 2022 roku Raport bieżący 4/2022 - Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki
30 czerwca 2022 roku Raport bieżący 3/2022 - Zmiany w składzie zarządu ASM Germany GmbH
27 czerwca 2022 roku Raport bieżący 2/2022 - Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki.
27 czerwca 2022 roku Raport bieżący 1/2022 - Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.
27 czerwca 2022 roku Załącznik 1 do raportu bieżącego 1/2022
27 czerwca 2022 roku Załącznik 2 do raportu biezącego 1/2022
9 maja 2022 roku Stanowisko Zarządu ASM w przedmiocie dokumentu nazwanego „Informacją Zarządu ASM Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej ASM Group S.A. w 2021 roku” zamieszczonego pod adresem asmgroup.com, nie stanowiącym strony internetowej ASM
9 maja 2022 roku Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. w przedmiocie Raportów Rocznych
14 kwietnia 2022 roku Oświadczenia Spółki z 14.04.2022r.
31 marca 2022 roku Oświadczenie ASM Group S.A.
17 marca 2022 roku Oświadczenia Spółki z 17.03.2022r.
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący nr 12/2021 - Udzielenie zabezpieczenia roszczenia Adama Stańczaka o ustalenie
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący nr 11/2021 - Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący nr 10/2021 - Zmiany w Zarządzie ASM GROUP S.A.
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący nr 9/2021 - Zmiany w Radzie Nadzorczej ASM GROUP S.A.
28 kwietnia 2021 roku Załącznik do raportu bieżącego 8/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący nr 8/2021 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. w dniu 22 kwietnia 2021 r.
21 kwietnia 2021 roku Raport bieżący nr 6/2021 - Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
9 kwietnia 2021 roku Raport bieżący nr 5/2021 - Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 kwietnia 2021 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
1 marca 2021 roku Raport bieżący nr 4/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
31 stycznia 2021 roku Raport bieżący nr 3/2021 - Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2021 roku
6 stycznia 2021 roku Raport bieżący nr 2/2021 - Wniesienie pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności lub ewentualnie uchylenie niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia z 27 sierpnia 2020 r.
4 stycznia 2021 roku Raport bieżący nr 1/2021 - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
23 grudnia 2020 roku Raport bieżący nr 36/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku
18 grudnia 2020 roku Raport bieżący nr 35/2020 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r.
29 listopada 2020 roku Raport bieżący nr 33/2020 - Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 grudnia 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
23 listopada 2020 roku Raport bieżący nr 32/2020 - Rozszerzenie zabezpieczeń kredytu krótkoterminowego udzielonego przez mBank S.A.
21 listopada 2020 roku Raport bieżący nr 31/2020 - Korekta raportu bieżącego nr 30/2020 dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
21 listopada 2020 roku Raport bieżący nr 30/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
20 listopada 2020 roku Raport bieżący nr 29/2020 - Rozszerzenie zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego
5 listopada 2020 roku Raport bieżący nr 28/2020 - Złożenie wniosku o zmianę wniosków o upadłość spółek pośrednio zależnych
3 listopada 2020 roku Raport bieżący nr 27/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 października 2020 roku
29 października 2020 roku Raport bieżący nr 26/2020 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 28 października 2020 r.
28 października 2020 roku Raport bieżący nr 25/2020 - Złożenie wniosku o upadłość spółki pośrednio zależnej
22 października 2020 roku Raport bieżący nr 23/2020 - Złożenie wniosku o upadłość przez spółkę pośrednio zależną
12 października 2020 roku Raport bieżący nr 22/2020 - Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28 października 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
2 października 2020 roku Raport bieżący nr 21/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
30 września 2020 roku Raport bieżący nr 20/2020 - Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów
22 września 2020 roku Raport bieżący nr 19/2020 - Wybór Komitetu Audytu ASM GROUP S.A.
10 września 2020 roku Raport bieżący nr 18/2020 - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
3 września 2020 roku Raport bieżący nr 17/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku
1 września 2020 roku Raport bieżący nr 16/2020 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
1 września 2020 roku Raport bieżący nr 15/2020 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.
26 sierpnia 2020 roku Raport bieżący nr 14/2020 - Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego
13 sierpnia 2020 roku Raport bieżący nr 12/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
9 sierpnia 2020 roku Raport bieżący nr 11/2020 - Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
30 lipca 2020 roku Raport bieżący nr 10/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
21 lipca 2020 roku Raport bieżący nr 9/2020 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
30 czerwca 2020 roku Raport bieżący nr 8/2020 - Wykonanie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisu
29 czerwca 2020 rok Raport bieżący nr 7/2020 - Powody zmiany terminu publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A.
15 czerwca 2020 roku Raport bieżący nr 6/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
24 kwietnia 2020 roku Raport bieżący nr 5/2020 - Zmiana terminu publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A.
31 stycznia 2020 roku Raport bieżący nr 4/2020 - Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2020 roku
9 stycznia 2020 roku Raport bieżący nr 3/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku
7 stycznia 2020 roku Załącznik do raportu bieżącego 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
7 stycznia 2020 roku Raport bieżący nr 2/2020 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej
18 grudnia 2019 roku Raport bieżący 30/2019 - Życiorys nowego członka zarządu
18 grudnia 2019 roku Raport bieżący 29/2019 - Życiorys nowego członka zarządu
18 grudnia 2019 roku Raport bieżący 28/2019 - zmiany w zarządzie
16 grudnia 2019 roku Raport bieżący 27/2019 - zawarcie umowy pożyczki ze spółką pośrednio zależną
9 grudnia 2019 roku Raport bieżący 26/2019 - WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
29 listopada 2019 roku Raport bieżący 25/2019 - zawarcie umowy kredytowej z mBank SA 
9 września 2019 roku Raport bieżący 24/2019 - WZ- wykaz akcjonariuszy
4 września 2019 roku Raport bieżący 23/2019 - WZ - podjęte uchwały
13 sierpnia 2019 roku Raport bieżący 21/2019 - wpłata na kapitał rezerwowy ASM Germany GmbH
6 sierpnia 2019 roku Raport bieżący 20/2019 - WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
26 lipca 2019 roku Raport bieżący 19/2019 - wybór audytora
2 lipca 2019 roku Raport bieżący 18/2019 - WZ - wykaz akcjonariuszy
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 17/2019 - życiorys nowego członka RN
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 16/2019 - życiorys nowego członka RN
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 15/2019 - życiorys nowego członka RN
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 14/2019 - WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członków RN
26 czerwca 2019 roku Raport bieżący 13/2019 - rezygnacja członka RN
20 maja 2019 roku Raport bieżący 10/2019 - zmiana adresu siedziby
8 maja 2019 roku Raport bieżący 8/2019 - nabycie kolejnych udziałów w Vertikom GmbH
12 marca 2019 roku Raport bieżący 7/2019 - życiorys nowego członka RN
7 marca 2019 roku Raport bieżący 6/2019 - WZ - wykaz akcjonariuszy
7 marca 2019 roku Raport bieżący 5/2019 - WZ - podjęte uchwały: powołanie członka RN - komunikat spółki ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup)
27 lutego 2019 roku Raport bieżący 3/2019 - zmiany w zarządzie
28 stycznia 2019 roku Raport bieżący 1/2019 - terminarz raportów
31 grudnia 2018 roku Raport bieżący 17/2018 - rezygnacja członka RN
07 czerwca 2018 roku Raport bieżący 14/2018 - WZ - wykaz akcjonariuszy
06 czerwca 2018 roku Raport bieżący 12/2018 - korekta RB dot. kupna udziałów Vertikom GmbH
04 czerwca 2018 roku Raport bieżący 9/2018 - podpisanie umowy sprzedaży udziałów w Vertikom
30 maja 2018 roku Raport bieżący 8/2018 - Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego
28 maja 2018 roku Raport bieżący 7/2018 - Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego zawarcie umów kredytowych
19 maja 2018 roku Raport bieżący 6/2018 - Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego
24 kwietnia 2018 roku Raport bieżący 3/2018 - zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
04 stycznia 2018 roku Raport bieżący 1/2018 - Zakup przez spółkę zależną od ASM GROUP S.A. akcji w innym podmiocie
24 listopada 2017 roku Raport bieżący 20/2017 - Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ASM GROUP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ASM GROUP za lata 2017 2018
07 lipca 2017 roku Raport bieżący 18/2017 - Rezygnacja prokurenta oraz zmiany w Zarządzie ASM GROUP S.A.
21 czerwca 2017 roku Raport bieżący 16/2017 - zatwierdzenie wypłaty dywidendy 0,06 zł na akcję
21 czerwca 2017 roku Raport bieżący 15/2017 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP SA
06 czerwca 2017 roku Raport bieżący 13/2017 - Zmiana terminu publikacji półrocznego skonsolidowanego raportu ASM GROUP S.A. za I półrocze 2017 r.
30 maja 2017 roku Raport bieżący 12/2017 - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
29 maja 2017 roku Raport bieżący 10/2017 - Powołanie prokurenta ASM GROUP S.A.
23 maja 2017 roku Raport bieżący 9/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
--- Raport bieżący 7/2017
22 maja 2017 roku Raport bieżący 6/2017 - Skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności ASM GROUP S.A. za rok 2016
15 maja 2017 roku Raport bieżący 5/2017 - zamiar wypłaty dywidendy za 2016 rok
30 stycznia 2017 roku Raport bieżący 4/2017 - Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2017 roku - komunikat spółki ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup)
30 stycznia 2017 roku Raport bieżący 3/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 24 stycznia 2017 roku.
24 stycznia 2017 roku Raport bieżący 2/2017 - Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. w dniu 24 stycznia 2017 roku oraz odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 6) i 7) porządku obrad zatwierdzonego podczas pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Zgrom
17 stycznia 2017 roku Raport bieżący 1/2017 - Zawiadomienie o zdobyciu znacznego pakietu akcji
30 grudnia 2016 roku Raport bieżący 32/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku
28 grudnia 2016 roku Raport bieżący 31/2016 - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASM GROUP S.A.
23 grudnia 2016 roku Raport bieżący 30/2016 - Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
29 listopada 2016 roku Raport bieżący 28/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
14 listopada 2016 roku Raport bieżący 27/2016 - Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową
02 listopada 2016 roku Raport bieżący 26/2016 - Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce kapitałowej
28 października 2016 roku Raport bieżący 25/2016 - Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego Emitenta
28 października 2016 roku Raport bieżący 24/2016 - Informacja o transakcji zawartej przez osobę wchodząca w skład organu zarządzającego Emitenta
26 października 2016 roku Raport bieżący 23/2016 - Zapłata wynagrodzenia na Green s.r.l. w likwidacji za umorzone akcje ASM GROUP S.A.
21 października 2016 roku Raport bieżący 22/2016 - Podjęcie uchwał w sprawie dokonanego połączenia spółek zależnych od Emitenta
14 października 2016 roku Raport bieżący 21/2016 - Zamiar połączenia spółek zależnych od Emitenta
19 września 2016 roku Raport bieżący 20/2016 - Uzupełnienie listy uczestników indeksów WIG oraz WIG-Poland o pakiet 9.497.000 akcji spółki ASM GROUP (ISIN PLASMGR00014)
14 września 2016 roku Raport bieżący 19/2016 - Podpisanie umowy z animatorem rynku dla akcji ASM GROUP S.A.
13 września 2016 roku Raport bieżący 18/2016 - Wprowadzenie do obrotu GPW w akcji serii A,B i C
08 lipca 2016 roku Raport bieżący 15/2016 - WZ-zwołanie
28 czerwca 2016 roku Raport bieżący 14/2016 - WZ- wykaz akcjonariuszy
22 marca 2016 roku Raport bieżący 7/2016 - WZ-zmiana terminu
08 marca 2016 roku Raport bieżący 6/2016 - WZ-zwołanie, projekty uchwał: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
--- Raport bieżący 3/2016
29 stycznia 2016 roku Raport bieżący 2/2016 - WZ- zwołanie walnego, projekty uchwał
29 grudnia 2015 roku Raport bieżący 12/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2015 roku
01 grudnia 2015 roku Raport bieżący 8/2015 - sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
30 listopada 2015 roku Raport bieżący 7/2015 - WZ- zwołanie walnego, projekty uchwał
03 lipca 2015 roku Raport bieżący 4/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
02 lipca 2015 roku Raport bieżący 3/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
--- Raport bieżący 17/2014
15 grudnia 2014 roku Raport bieżący 15/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 15 grudnia 2014 roku
26 listopada 2014 roku Raport bieżący 13/2014 - sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu
26 listopada 2014 roku Raport bieżący 12/2014 - sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
18 listopada 2014 roku Raport bieżący 11/2014 - WZ- zwołanie walnego, projekty uchwał
24 września 2014 roku Raport bieżący 9/2014 - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01 lipca 2014 roku Raport bieżący 8/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku
28 lutego 2014 roku Raport bieżący 5/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 26 lutego 2014 roku

*Komunikaty nazwane przez odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Członków Zarządu raportami ESPI ASM Group S.A

Data Nazwa Pobierz
14 czerwca 2022 roku ESPI 15/2022 - Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
31 maja 2022 roku ESPI 14/2022 - Informacja o braku możliwości publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
13 maja 2022 roku ESPI 13/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
13 maja 2022 roku ESPI 12/2022 - o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
29 kwietnia 2022 roku ESPI 10/2022 - Informacja o braku możliwości publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
13 kwietnia 2022 roku ESPI 9/2022 - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
8 marca 2022 roku ESPI 8/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w wyniku zawarcia porozumienia
1 marca 2022 roku ESPI 7/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
1 marca 2022 roku ESPI 6/2022 - Zawiadomienie o osiągnięciu 27,01% ogólnej liczby głosów w Spółce
11 lutego 2022 roku ESPI 5/2022 - Korekta raportu bieżącego 3/2022 – Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku
11 lutego 2022 roku ESPI 4/2022 - Informacja w sprawie rozstrzygnięcia sądu w sprawie kontroli włoskiej Inspekcji Pracy przeprowadzonej wobec Trade S.p.A
31 stycznia 2022 roku ESPI 3/2022 - Terminy publikacja raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku
13 stycznia 2022 roku ESPI 2/2022 - Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
17 grudnia 2021 roku ESPI 59/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
15 grudnia 2021 roku ESPI 58/2021 - Zawiadomienie o osiągnięciu 27,06% ogólnej liczby głosów w Spółce
19 listopada 2021 roku ESPI 57/2021 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
09 listopada 2021 roku ESPI 56/2021 - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21 października 2021 roku ESPI 53/2021 - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
19 października 2021 roku ESPI 51/2021 - Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z 22 września 2021 r.
05 października 2021 roku ESPI 50/2021 - Uchwała nr 1014/2021 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki
01 października 2021 roku ESPI 49/2021 - Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2021 roku
29 września 2021 roku ESPI 47/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 września 2021 roku co najmniej 5% głosów
27 września 2021 roku ESPI 46/2021 - Pismo firmy audytorskiej PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
22 września 2021 roku ESPI 43/2021 - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
17 września 2021 roku ESPI 41/2021 - Rozwiązanie umowy o świadczenie usług atestacyjnych
10 września 2021 roku ESPI 40/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w Spółce
09 września 2021 roku ESPI 39/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
08 września 2021 roku ESPI 38/2021 - Zawiadomienie o osiągnięciu 27,06% ogólnej liczby głosów w Spółce
04 sierpnia 2021 roku ESPI 36/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
03 sierpnia 2021 roku ESPI 35/2021 - Zawiadomienie o osiągnięciu 27,06% ogólnej liczby głosów w Spółce
26 lipca 2021 roku ESPI 34/2021 - Wartość szkód Spółki poniesionych wskutek działania Adama Stańczaka
23 lipca 2021 roku ESPI 33/2021 - Doręczenie żądania odkupu udziałów w ASM Germany GmbH należących do FEZ FIZAN
21 lipca 2021 roku ESPI 32/2021 - Dalsze bezprawne działania Adama Stańczaka skierowane przeciwko ASM Group S.A.
08 lipca 2021 roku ESPI 31/2021 - Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych akcjonariuszy Spółki
05 lipca 2021 roku ESPI 30/2021 - Odwołanie Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. zwołanego na 6 lipca 2021 r.
02 lipca 2021 roku ESPI 29/2021 - Doręczenie oświadczenia założycieli Spółki o potwierdzeniu składu Zarządu Spółki
02 lipca 2021 roku ESPI 28/2021 - Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z 31 maja 2021 r.
23 czerwca 2021 roku ESPI 27/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w Spółce
18 czerwca 2021 roku ESPI 25/2021 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
09 czerwca 2021 roku ESPI 24/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
18 maja 2021 roku ESPI 18/2021 - Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
18 maja 2021 roku ESPI 17/2021 - Zawiadomienie o osiągnięciu 31,44% ogólnej liczby głosów w Spółce
18 maja 2021 roku ESPI 16/2021 - Zawiadomienie o osiągnięciu 30,70% ogólnej liczby głosów w Spółce
18 maja 2021 roku ESPI 15/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
18 maja 2021 roku ESPI 14/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
11 maja 2021 roku ESPI 13/2021 - Wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o zmianę danych Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS
05 maja 2021 roku ESPI 12/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
29 kwietnia 2021 roku ESPI 11/2021 - Bezprawne działania Adama Stańczaka skierowane przeciwko ASM GROUP S.A.
27 kwietnia 2021 roku ESPI 10/2021 - Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych akcjonariuszy Spółki
22 kwietnia 2021 roku ESPI 9/2021 - Potwierdzenie składu Zarządu Spółki
22 kwietnia 2021 roku ESPI 8/2021 - Nieodbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data Nazwa Pobierz
13 września 2016 roku EBI 36/2016 - Wykluczenia akcji zwykłych serii A, B, C i z obrotu rynku NewConnect
12 września 2016 roku EBI 35/2016 - Zatwierdzenie Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.
18 sierpnia 2016 roku EBI 34/2016 - Odwołanie prokurenta ASM GROUP S.A.
08 sierpnia 2016 roku EBI 32/2016 - Powołanie wiceprezesa
05 sierpnia 2016 roku EBI 31/2016 - Zmiany w zarządzie i RN
04 sierpnia 2016 roku EBI 30/2016 - WZ-podjęte uchwały: zmiany w RN
08 lipca 2016 roku EBI 29/2016 - WZ-zwołanie
27 czerwca 2016 roku EBI 28/2016 - WZ- podjęte uchwały:podział zysku
31 maja 2016 roku EBI 27/2016 - WZ-zwołanie
13 maja 2016 roku EBI 23/2016 - Umorzenie akcji własnych w KDPW
11 maja 2016 roku EBI 22/2016 - Rezygnacja członka zarządu
28 kwietnia 2016 roku EBI 21/2016 - Zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego
27 kwietnia 2016 roku EBI 20/2016 - Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego
22 kwietnia 2016 roku EBI 19/2016 - Wniosek o umorzenie akcji serii C przez KDPW
20 kwietnia 2016 roku EBI 17/2016 - Rejestracja w KRS
18 kwietnia 2016 roku EBI 16/2016 - WZ-podjęte uchwały: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
13 kwietnia 2016 roku EBI 15/2016 - Zbycie akcji przez Green S.r.l
07 kwietnia 2016 roku EBI 14/2016 - Wniosek do KRS o obniżenie kapitału zakładowego
01 kwietnia 2016 roku EBI 13/2016 - Umowa z ASM Sales Force Agency Sp.z.o.o. umowy dot. przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
22 marca 2016 roku EBI 12/2016 - Powołanie nowego członka do komitetu auduty
22 marca 2016 roku EBI 11/2016 - WZ-zmiana terminu
08 marca 2016 roku EBI 10/2016 - WZ-zwołanie, projekty uchwał: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
03 marca 2016 roku EBI 9/2016 - Życiorys członka RN
03 marca 2016 roku EBI 8/2016 - Powołanie prokurenta
29 lutego 2016 roku EBI 7/2016 - WZ- podjęte uchwały: zmiana w RN
02 lutego 2016 roku EBI 5/2016 - Zmiany w zarządzie
29 stycznia 2016 roku EBI 4/2016 - Terminarz raportów
29 stycznia 2016 roku EBI 3/2016 - WZ- zwołanie walnego, projekty uchwał
28 stycznia 2016 roku EBI 2/2016 - Rezygnacja członka RN
08 stycznia 2016 roku EBI 1/2016 - Rezygnacja prezesa zarządu
31 grudnia 2015 roku EBI 25/2015 - Treść ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP S.A. opublikowanego w dniu 31 grudnia 2015 roku, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28 grudnia 2015 roku EBI 24/2015 - Treść uchwał podjętych w dniu 28 grudnia 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A.
22 grudnia 2015 roku EBI 23/2015 - Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
14 grudnia 2015 roku EBI 22/2015 - Zmiana nazwy firmy spółki zależnej
04 grudnia 2015 roku EBI 21/2015 - Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
03 grudnia 2015 roku EBI 20/2015 - Kupno akcji przez Green S.r.l
30 listopada 2015 roku EBI 19/2015 - Zmiana nazwy firmy spółki zależnej
30 listopada 2015 roku EBI 18/2015 - WZ- zwołanie walnego, projekty uchwał
27 listopada 2015 roku EBI 17/2015 - Zawarcie znaczącej umowy
23 listopada 2015 roku EBI 16/2015 - Zawarcie znaczącej umowy
16 listopada 2015 roku EBI 15/2015 - SA-QS3
27 października 2015 roku EBI 14/2015 - Wybór audytora
16 września 2015 roku EBI 13/2015 - Publikacja prospektu emisyjnego
15 września 2015 roku EBI 12/2015 - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
14 sierpnia 2015 roku EBI 11/2015 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku
12 sierpnia 2015 roku EBI 10/2015 - Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
29 lipca 2015 roku EBI 9/2015 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 29 lipca 2015 roku
03 lipca 2015 roku EBI 8/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
26 czerwca 2015 roku EBI 7/2015 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASM GROUP S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku
11 czerwca 2015 roku EBI 6/2015 - Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok
11 czerwca 2015 roku EBI 5/2015 - Jednostkowy raport roczny za 2014 rok
29 maja 2015 roku EBI 4/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
15 maja 2015 roku EBI 3/2015 - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku
16 lutego 2015 roku EBI 2/2015 - Skonsolidowany raport kwartalny IV kwartał 2014 roku
30 stycznia 2015 roku EBI 1/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych z 2015 roku
19 grudnia 2014 roku EBI 27/2014 - Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do komisji Nadzoru Finansowego
16 grudnia 2014 roku EBI 26/2014 - Zawarcie umowy kredytowej przez ASM GROUP S.A.
16 grudnia 2014 roku EBI 25/2014 - Uchwały Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z dnia 16 grudnia 2014 roku
15 grudnia 2014 roku EBI 24/2014 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A.
18 listopada 2014 roku EBI 23/2014 - WZ- zwołanie walnego, projekty uchwał
17 listopada 2014 roku EBI 22/2014 - Sprzedaż akcji przez Green S.r.l.
14 listopada 2014 roku EBI 21/2014 - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
07 listopada 2014 roku EBI 20/2014 - Rezygnacja prokurenta
07 listopada 2014 roku EBI 19/2014 - Rezygnacja członka RN
03 czerwca 2014 roku EBI 13/2014 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego
30 maja 2014 roku EBI 12/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
14 maja 2014 roku EBI 11/2014 - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku
03 kwietnia 2014 roku EBI 10/2014 - Podpisanie listu intencyjnego
20 marca 2014 roku EBI 9/2014 - Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
27 lutego 2014 roku EBI 8/2014 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM GROUP S.A
24 lutego 2014 roku EBI 7/2014 - Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza na Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie spółki ASM GROUP S.A.
13 lutego 2014 roku EBI 6/2014 - Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
31 stycznia 2014 roku EBI 5/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
31 stycznia 2014 roku EBI 4/2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
10 stycznia 2014 roku EBI 3/2014 - Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad prospektem emisyjnym ASM GROUP S.A.
10 stycznia 2014 roku EBI 2/2014 - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok
08 stycznia 2014 roku EBI 1/2014 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 8 stycznia 2014 roku
13 grudnia 2013 roku EBI 24/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
06 listopada 2013 roku EBI 23/2013 - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku
25 października 2013 roku EBI 22/2013 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
14 października 2013 roku EBI 21/2013 - Oświadczenie w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
13 września 2013 roku EBI 20/2013 - Raport miesięczny za sierpień 2013 roku
14 sierpnia 2013 roku EBI 19/2013 - Raport miesięczny za lipiec 2013 roku
07 sierpnia 2013 roku EBI 18/2013 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku
12 lipca 2013 roku EBI 17/2013 - Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku
26 czerwca 2013 roku EBI 16/2013 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 25 czerwca 2013 roku
25 czerwca 2013 roku EBI 15/2013 - Zmiany w Zarządzie ASM GROUP S.A.
14 czerwca 2013 roku EBI 14/2013 - Raport miesięczny za maj 2013 roku
29 maja 2013 roku EBI 13/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
22 maja 2013 roku EBI 12/2013 - Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
22 maja 2013 roku EBI 11/2013 - Raport roczny za 2012 rok
14 maja 2013 roku EBI 10/2013 - Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku
08 maja 2013 roku EBI 9/2013 - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
18 kwietnia 2013 roku EBI 8/2013 - Zwolnienie zastawu ustanowionego na akcjach spółki zależnej
12 kwietnia 2013 roku EBI 7/2013 - Raport miesięczny za marzec 2013 roku
12 kwietnia 2013 roku EBI 6/2013 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
14 marca 2013 roku EBI 5/2013 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnect
08 marca 2013 roku EBI 4/2013 - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect
06 marca 2013 roku EBI 3/2013 - Wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz serii C do obrotu na rynku NewConnect
27 lutego 2013 roku EBI 2/2013 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
27 lutego 2013 roku EBI 1/2013 - Uzyskanie dostępu do EBI
Data Nazwa Pobierz
2 października 2023 roku Raport okresowy półroczny za 2023 PSr (ZIP)
30 maja 2023 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr (PDF)
24 maja 2023 roku Raport okresowy półroczny za 2022 PS (ZIP)
22 maja 2023 roku Raport okresowy półroczny za 2021 PS - korekta (ZIP)
13 maja 2023 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2022 RS (ZIP)
13 maja 2023 roku Raport okresowy roczny za 2022 R (ZIP)
13 maja 2023 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS - korekta (ZIP)
13 maja 2023 roku Raport okresowy roczny za 2021 R - korekta (ZIP)
30 kwietnia 2023 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS (PDF)
30 kwietnia 2023 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS (PDF)
19 grudnia 2022 roku Raport okresowy roczny za 2021 R (ZIP)
19 grudnia 2022 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS (ZIP)
29 listopada 2021 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QS (PDF)
30 września 2021 roku Raport okresowy półroczny za 2021 PS (PDF)
31 maja 2021 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QS (PDF)
30 kwietnia 2021 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS (ZIP)
30 kwietnia 2021 roku Raport okresowy roczny za 2020 R (ZIP)
30 listopada 2020 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS (PDF)
30 września 2020 roku Raport okresowy półroczny za 2020 PS (ZIP)
29 lipca 2020 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS (PDF)
30 czerwca 2020 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS (ZIP)
30 czerwca 2020 roku Raport okresowy roczny za 2019 R (ZIP)
29 listopada 2019 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS (PDF)
30 września 2019 roku Raport okresowy półroczny za 2019 PS (ZIP)
30 maja 2019 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS (PDF)
30 kwietnia 2019 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS (ZIP)
30 kwietnia 2019 roku Raport okresowy roczny za 2018 R (ZIP)
04 grudnia 2018 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS - korekta (PDF)
29 listopada 2018 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS (PDF)
30 września 2018 roku Raport okresowy półroczny za 2018 PS (ZIP)
30 maja 2018 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS (PDF)
27 kwietnia 2018 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS (ZIP)
27 kwietnia 2018 roku Raport okresowy roczny za 2017 R (ZIP)
28 listopada 2017 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS (PDF)
29 września 2017 roku Raport okresowy półroczny za 2017 PS (ZIP)
29 maja 2017 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS (PDF)
28 kwietnia 2017 roku Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS (ZIP)
28 kwietnia 2017 roku Raport okresowy roczny za 2016 R (ZIP)
14 listopada 2016 roku Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS (PDF)
16 sierpnia 2016 roku Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku (PDF)
24 maja 2016 roku Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok (ZIP)
24 maja 2016 roku Jednostkowy raport roczny za 2015 rok (ZIP)
16 maja 2016 roku Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku (PDF)
15 lutego 2016 roku Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku (PDF)
16 listopada 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku (PDF)
14 sierpnia 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku (PDF)
11 czerwca 2015 roku Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (ZIP)
11 czerwca 2015 roku Jednostkowy raport roczny za 2014 rok (ZIP)
15 maja 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku (PDF)
16 lutego 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku (PDF)
14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku (PDF)
14 sierpnia 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku (PDF)
12 czerwca 2014 roku raport roczny za 2013 rok (ZIP)
Data Nazwa Pobierz
31 March 2022 Statement by ASM Group S.A.
17 March 2022 Statement by ASM Group S.A.
21 April 2021 Current Report 6/2021 of 21 April 2021
09 April 2021 Current Report 5/2021 of 09 April 2021
1 March 2021 Current report 4/2021 of 1 March 2021
31 January 2021 Current Report 3/2021 of 31 January 2021
6 January 2021 Current report 2/2021 of 6 January 2021
04 January 2021 Current report 1/2021 of 04 January 2021
23 December 2020 Current report 36/2020 of 23 December 2020
18 December 2020 Current Report 35/2020 of 18 December 2020
29 November 2020 Current Report 33/2020 of 29 November 2020
23 November 2020 Current report 32/2020 of 23 November 2020
21 November 2020 Current Report 31/2020 of 21 November 2020
21 November 2020 Current report 30/2020 of 21 November 2020
20 November 2020 Current Report 29/2020 of 20 November 2020
05 November 2020 Current report 28/2020 of 05 November 2020
03 November 2020 Current report 27/2020 of 03 November 2020
29 October 2020 Current Report 26/2020 of 29 October 2020
22 October 2020 Current report 23/2020 of 22 October 2020
12 October 2020 Current report 22/2020 of 12 October 2020
2 October 2020 Current report 21/2020 of 2 October 2020
30 September 2020 Current report 20/2020 of 30 September 2020
22 September 2020 Current report 19/2020 of 22 September 2020
10 September 2020 Current report 18/2020 of 10 September 2020
03 September 2020 Current report 17/2020 of 03 September 2020
01 September 2020 Current report 16/2020 of 01 September 2020
01 September 2020 Current report 15/2020 of 01 September 2020
13 August 2020 Current report 12/2020 of 13 August 2020
9 August 2020 Current Report 11/2020 of 9 August 2020
July 30, 2020 Current report 10/2019 from 30 July 2020
21 July 2020 Current report 9/2020 of 21 July 2020
30 June 2020 Current report 8/2020 of 30 June 2020
29 June 2020 Current report 7/2020 of 29 June 2020
15 June 2020 Current report 6/2020 of 15 June 2020
24 April 2020 Current report 5/2020 of 24 April 2020
31 January 2020 Current report 4/2020 of 31 January 2020
09 January 2020 Current report 3/2020 of 09 January 2020
07 January 2020 Current report 2/2020 of 07 January 2020

Walne zgromadzenie

30 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ na dzień 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.

30 czerwca 2023

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

30 czerwca 2023

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A.

12 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. na dzień 12.06.2023 r.

12 czerwca 2023

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 12.06.2023 r.

12 czerwca 2023

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w ZWZ na dzień 12.06.2023 r.

12 czerwca 2023

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w ZWZ na dzień 12.06.2023 r

12 czerwca 2023

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ na dzień 12.06.2023 r.

12 czerwca 2023

Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.

12 czerwca 2023

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.

12 czerwca 2023

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A.

12 czerwca 2023

Regulamin Rady Nadzorczej ASM Group S.A.

12 czerwca 2023

Opinia Zarządu

12 czerwca 2023

Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

12 czerwca 2023

Rekomendacja Zarządu dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2022

27 października 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 27.10.2022 r.

27 października 2022

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 27.10.2022 r.

27 października 2022

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 27.10.2022 r.

27 października 2022

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 27.10.2022 r.

27 października 2022

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ na dzień 27.10.2022 r.

27 października 2022

Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.

27 października 2022

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

27 października 2022

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A.

27 października 2022

Jednostkowy Raport Roczny 2020

27 października 2022

Skonsolidowany Raport Roczny 2020

27 października 2022

Sprawozdanie z badania Rocznego Sprawozdania Finansowego 2020

Dokumenty korporacyjne

Prospekt emisyjny ASM GROUP S.A.

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Statut ASM GROUP S.A.

Kalendarium

Lp. Data publikacji Rodzaj raportu
130 kwietnia 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
231 maja 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
330 września 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku
429 listopada 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Akcjonariat

AkcjonariuszeLiczba akcji [szt.] KOD ISIN Udział w kapitale zakładowym [%] Udział w głosach na WZA [%]
ADAM STAŃCZAK 17152532 PLASMGR0001430,08 30,08
MARCIN SKRZYPIEC *(1)15398802PLASMGR0001427,010 *(2)
WIESŁAW ŁATAŁA *(3)15428616PLASMGR0001427,060
ALEKSANDRA ŁATAŁA-KRAMER3825380PLASMGR000146,710
Pozostali5214312PLASMGR000149,144,14 *(4)
Razem5701964210034,22
*(1) Zgodnie z oświadczeniem działający w porozumieniu z: Szymonem Pikulą, Tatianą Pikulą, Jakubem Pikulą, Włodzimierzem Skrzypcem, Wiktorem Pikulą, Konradem Filą, KPNS Holding sp. z o.o. i Amos Group, LLC z siedzibą w Wilmington, Stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki. Strony porozumienia wedle oświadczenia posiadają łącznie 18.249.056 akcji Spółki stanowiących 32,00% w kapitale zakładowym ASM Group S.A. Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących 18.249.056 akcji członkowie porozumienia mogą wykonywać 0 głosów.*(2) Zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy o zabezpieczeniu z dnia 19.04.2021 r. w sprawie XXVI GCo 74/21 wydane z wniosku Adama Stańczaka z udziałem Tatiany Pikuli, Szymona Pikuli, Marcina Skrzypca i ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie.*(3) Zgodnie z oświadczeniem działający w porozumieniu z: Aleksandrą Łatałą - Kremer i Wojciechem Kremerem. Strony porozumienia wedle oświadczenia posiadają łącznie 19.254.996 akcji Spółki stanowiących 33,77% w kapitale zakładowym ASM Group S.A. Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących 19.254.996 akcji członkowie porozumienia mogą wykonywać 0 głosów.*(4) Zob. przypis 1, 2 i 3 - Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących Szymonowi Pikuli (10 akcji), KPNS Holding sp. z o.o. (2 850 254) i Wojciechowi Kremerowi (1000 akcji) akcji akcjonariusze ci nie mogą wykonywać prawa głosu.

Kontakt

Relacje inwestorskie

Lidia Krakowiak

Tel: +48 502 431 406
e-mail: l.krakowiak@asmgroup.pl