zobacz menu zamknij menu

Relacje inwestorskie

Model biznesowy

Adaptujemy trendy pozwalające Grupie z korzyścią dla jej klientów rozwijać się i wzrastać poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla handlu tradycyjnego, jak i wsparcie w cyfrowej transformacji. Dzięki nowej strategii, obecnie każdy z klientów ASM stoi przed możliwością rozpoczęcia handlu dosłownie na całym świecie. Jesteśmy przy tym wsparciem na każdym etapie procesu sprzedaży. Widzimy duże zainteresowanie nowymi usługami, co jeszcze mocniej przyspieszyło z początkiem tego roku. Cieszę się, że rozbudowując ofertę o nowe kompetencje, kolejny raz udało nam się trafić w oczekiwania rynku – Adam Stańczak, prezes zarządu ASM Group SA.

prezes zarządu Adam Stańczak

Zespół

Zarząd

Adam Stańczak
Prezes zarządu
Łukasz Stańczak
Członek zarządu
Weronika Wagner
Członek zarządu
Maciej Pawłowicz
Członek zarządu
Zespół

Rada nadzorcza

 • Michał Górski
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Ołdak
  Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Mrozowski
  Członek Rady Nadzorczej
 • Marcin Tulejski
  Członek Rady Nadzorczej
 • dr Krzysztof Przybyłowski
  Członek Rady Nadzorczej
Grupa kapitałowa

Poznaj wszystkie
nasze spółki
zależne

ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

ASM GROUP będąc liderem wsparcia sprzedaży w Europie bezpośrednio wpływa na rynki 5 krajów o łącznej wartości sprzedaży w handlu detalicznym wynoszącej ponad 1,2 bln EUR.

Raporty
 • 14.05.2024
  Raport bieżacy 11/2024 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
 • 26.04.2024
  Raport bieżący 10/2024 – Zmiana terminu publikacji raportu za 2023 rok
 • 22.03.2024
  Raport bieżący 9/2024 – Postępowanie o zatwierdzenie układu Spółki – wyniki głosowania
 • 02.03.2024
  Raport bieżący 8/2024 – Wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych w trybie o zatwierdzenie układu względem spółek zależnych Spółki
  zobacz wszystkie
  • 14.06.2022
   ESPI 15/2022 – Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
  • 31.05.2022
   ESPI 14/2022 – Informacja o braku możliwości publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
  • 13.05.2022
   ESPI 13/2022 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
  • 13.05.2022
   ESPI 12/2022 – o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
   zobacz wszystkie

   *Komunikaty nazwane przez odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Członków Zarządu raportami ESPI ASM Group S.A

   • 02.10.2023
    Raport okresowy półroczny za 2023 PSr (ZIP)
   • 30.05.2023
    Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr (PDF)
   • 24.05.2023
    Raport okresowy półroczny za 2022 PS (ZIP)
   • 22.05.2023
    Raport okresowy półroczny za 2021 PS – korekta (ZIP)
    zobacz wszystkie
    Struktura własności

    Akcjonariat

    Akcjonariusze Liczba akcji [szt.] KOD ISIN Udział w kapitale zakładowym [%] Udział w głosach na WZA [%]
    Adam Stańczak 17 184 902 PLASMGR00014 30,14% 30,14%
    Wiesław Łatała *(3) 15 428 616 PLASMGR00014 27,06% 0
    Marcin Skrzypiec *(1) 7 102 067 PLASMGR00014 12,46% 0 *(2)
    Aleksandra Łatała-Kramer 3 825 380 PLASMGR00014 6,71% 0
    Pozostali 13 478 677 PLASMGR00014 23,63% 18,64 * (4)
    RAZEM 57 019 642 100% 48,78

     

    *(1) Zgodnie z oświadczeniem działający w porozumieniu z: Szymonem Pikulą, Tatianą Pikulą, Jakubem Pikulą, Włodzimierzem Skrzypcem, Wiktorem Pikulą, Konradem Filą, KPNS Holding sp. z o.o. i Amos Group, LLC z siedzibą w Wilmington, Stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki. Strony porozumienia wedle oświadczenia posiadają łącznie 9.952.321 akcji Spółki stanowiących 17,45% w kapitale zakładowym ASM Group S.A. Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących 9.952.321 akcji członkowie porozumienia mogą wykonywać 0 głosów.

    *(2) Zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy o zabezpieczeniu z dnia 19.04.2021 r. w sprawie XXVI GCo 74/21 wydane z wniosku Adama Stańczaka z udziałem Tatiany Pikuli, Szymona Pikuli, Marcina Skrzypca i ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie.

    *(3) Zgodnie z oświadczeniem działający w porozumieniu z: Aleksandrą Łatałą – Kremer i Wojciechem Kremerem. Strony porozumienia wedle oświadczenia posiadają łącznie 19.254.996 akcji Spółki stanowiących 33,77% w kapitale zakładowym  ASM  Group  S.A.  Zgodnie  ze  stanowiskiem  ASM  Group  S.A.  z  przysługujących 19.254.996 akcji członkowie porozumienia mogą wykonywać 0 głosów.

    *(4) Zob. przypis 1, 2 i 3 – Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących Szymonowi Pikuli (10 akcji), KPNS Holding sp. z o.o. (2 850 254) i Wojciechowi Kremerowi (1000 akcji) akcji akcjonariusze ci nie mogą wykonywać prawa głosu

    Dokumenty

    Walne zgromadzenia

    • 05.02.2024
     Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 28.06.2024 r.
    • 05.02.2024
     Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 28.06.2024 r.
    • 05.02.2024
     Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 28.06.2024 r.
    • 05.02.2024
     Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 28.06.2024 r.
     zobacz wszystkie
     Dokumenty

     Dokumenty korporacyjne

     • 01.02.2023
      Prospekt emisyjny ASM GROUP S.A.
     • 01.02.2023
      Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.
     • 01.02.2023
      Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.
     • 01.02.2023
      Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.
      zobacz wszystkie