Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Zarząd

Adam Stańczak

Pan Adam Stańczak jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na wydziale Zarządzania i Marketingu. W swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu marketingowego wsparcia sprzedaży. Adam Stańczak pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w latach 2010 – 2019 roku. W 1998 roku był jednym z założycieli PARTNER ASM s.c. (poprzednika prawnego Spółki) funkcjonującej jako ogólnokrajowa agencja marketingowa realizująca usługi z zakresu merchandisingu i promocji w największych sieciach handlowych. Adam Stańczak, będąc jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy Spółki ASM oraz od 2010 roku prezesem zarządu, odpowiadał za jej dynamiczny rozwój, doprowadzając do pozycji jednego z wiodących graczy na polskim rynku wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

Łukasz Stańczak

Pan Łukasz Stańczak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej – Podyplomowe Studia Akademii Spółek. W swojej karierze zawodowej Pan Łukasz Stańczak zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz funduszy inwestycyjnych. Ponadto Pan Łukasz Stańczak w latach 2013 – 2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Biotech Varsovia Pharma spółki z o.o. oraz od stycznia 2014 roku do listopada 2014 roku pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w latach 2017 – 2019 Pan Łukasz Stańczak pełnił funkcję członka Zarządu ASM Group S.A.

Dr. Krzysztof Przybyłowski

Pan Krzysztof Przybyłowski posiada wykształcenie wyższe (doktor nauk ekonomicznych), w latach 1984 – 1990 ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (specjalizacja: Ekonomika i Organizacja Obrotu Towarowego i Usług). Ponadto Pan Krzysztof Przybyłowski w latach 1994 – 1995 ukończył studia doktoranckie na University of Minnesota, Carlson School of Management i H. Humprey Institute of Public Affairs oraz w 1997 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Krzysztof Przybyłowski jest współautorem podręczników marketingu wydanych w Polsce, Rosji i na Ukrainie, artykułów naukowych z zakresu zarządzania, publikowanych w Polsce i USA. Ponadto prowadził wykłady z przedmiotów „Marketing Management” w programie Canadian Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej i „Strategic Marketing” w programie CEMS w Szkole Głównej Handlowej.

Pan Krzysztof Przybyłowski w latach 1989 – 2007 w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako kolejno asystent i adiunkt, równocześnie w latach 1995 – 1999 był menadżerem projektów uczelni ekonomicznych z Polski, USA i Ukrainy, których celem było unowocześnienie edukacji menedżerskiej w Polsce oraz na Ukrainie. W roku 2000 w McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako marketing manager. W latach 2003 – 2006 w agencji reklamowej Goldfinger Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz agencji PR, Propublic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako dyrektor strategii oraz członek zarządu. W latach 2004 – 04.2020 pełnił funkcję członka Zarządu w LARQ S.A. (dawniej CAM MEDIA S.A.) z siedzibą w Warszawie.

Weronika Wagner

Pani Weronika Wagner jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia w zakresie organizacji i zarządzania. Pani Weronika Wagner jest wykwalifikowanym menagerem z 15 letnim doświadczeniem agencyjnym w realizacji wydarzeń specjalnych, wyjazdów incentive, obsługi klienta, niestandardowych form reklamy a także promocji dla takich branż jak telekomunikacja, IT oraz bankowości. Pani Weronika Wagner posiada kompetencje do zarządzania działaniami client service, komunikacji, wsparcia sprzedaży, trade marketingu. W latach 2011 – 2016 związana z PGNiG S.A., głównymi obszarami działania Pani Weroniki Wagner były projekty z zakresu promocji i sponsoringu.

Rada nadzorcza

Michał Górski

Więcej

Krzysztof Ołdak

Więcej

Rafał Mrozowski

Więcej

Marcin Tulejski

Więcej

Rafał Kukliński

Więcej

Raporty

Data Nazwa Pobierz
03 lutego 2023 roku ESPI 3/2023 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku
31 stycznia 2023 roku ESPI 2/2023 - Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2023 roku
17 stycznia 2023 roku ESPI 1/2023 - Informacja co do zakończenia, zapowiedzianego w raporcie bieżącym nr 7/2022, audytu prawnego istotnych aspektów działalności w Trade S.p.A. Konrada Fili – członka porozumienia z 07.03.2022 r., reprezentowanego przez akcjonariusza Spółki – Marcina Skrzypca, w przedmiocie prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki oraz wspólnego nabywania akcji Spółki
9 grudnia 2022 roku ESPI 32/2022 - Informacja o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie akcjonariusza Aleksandry Łatała-Kremer
9 grudnia 2022 roku ESPI 31/2022 - Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzeniu nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z 27.10.2022 r
6 grudnia 2022 roku ESPI 30/2022 - Informacja w sprawie rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji w sprawie kontroli włoskiej Inspekcji Pracy przeprowadzonej wobec Trade S.p.A.
16 listopada 2022 roku ESPI 29/2022 - Podjęcie współpracy przez ASM Group S.A. z Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
3 listopada 2022 roku ESPI 28/2022 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZ ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
28 października 2022 roku Raport bieżący 27/2022 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.
28 października 2022 roku Raport bieżący 26/2022 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej
27 października 2022 roku Raport bieżący 25/2022 - Ustalenie treści listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.10.2022 r.
26 października 2022 roku Raport bieżący 24/2022 - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
22 października 2022 roku Raport bieżący 23/2022 – Korekta oczywistej omyłki pisarskiej
21 października 2022 roku Raport bieżący 23/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
20 października 2022 roku Raport bieżący 22/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych ASM GROUP S.A. w 2022 roku
19 października 2022 roku Raport bieżący 21/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
18 października 2022 roku Raport bieżący 20/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
16 października 2022 roku Raport bieżący 19/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
14 października 2022 roku Raport bieżący 18/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
13 października 2022 roku Raport bieżący 17/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
9 października 2022 roku Raport bieżący 16/2022 - Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 października 2022 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
7 października 2022 roku Raport bieżący 15/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji ASM Group S.A.
7 października 2022 roku Raport bieżący 14/2022 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
30 września 2022 roku Raport bieżący 13/2022 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.10.2022 roku
30 września 2022 roku Raport bieżący 12/2022 - Dalsze wykonanie zaleceń UKNF
30 września 2022 roku Raport bieżący 11/2022 - Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
2 września 2022 roku Raport bieżący 10/2022 - Informacja o zawarciu umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską
18 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 9/2022 - Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021, 2022 oraz 2023
13 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 8/2022 - Wykonanie zalecenia UKNF
13 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 7/2022 - Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
1 sierpnia 2022 roku Raport bieżący 6/2022 - Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
8 lipca 2022 roku Raport bieżący 5/2022 - Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
30 czerwca 2022 roku Raport bieżący 4/2022 - Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki
30 czerwca 2022 roku Raport bieżący 3/2022 - Zmiany w składzie zarządu ASM Germany GmbH
27 czerwca 2022 roku Raport bieżący 2/2022 - Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki.
27 czerwca 2022 roku Raport bieżący 1/2022 - Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.
27 czerwca 2022 roku Załącznik 1 do raportu bieżącego 1/2022
27 czerwca 2022 roku Załącznik 2 do raportu biezącego 1/2022
9 maja 2022 roku Stanowisko Zarządu ASM w przedmiocie dokumentu nazwanego „Informacją Zarządu ASM Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej ASM Group S.A. w 2021 roku” zamieszczonego pod adresem asmgroup.com, nie stanowiącym strony internetowej ASM
9 maja 2022 roku Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. w przedmiocie Raportów Rocznych
14 kwietnia 2022 roku Oświadczenia Spółki z 14.04.2022r.
31 marca 2022 roku Oświadczenie ASM Group S.A.
17 marca 2022 roku Oświadczenia Spółki z 17.03.2022r.
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący 12/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący 11/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący 10/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący 9/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
28 kwietnia 2021 roku Załącznik do raportu bieżącego 8/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
28 kwietnia 2021 roku Raport bieżący 8/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku
21 kwietnia 2021 roku Raport bieżący 6/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku
9 kwietnia 2021 roku Raport bieżący 5/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku
1 marca 2021 roku Raport bieżący 4/2021 z dnia 1 marca 2021 roku
31 stycznia 2021 roku Raport bieżący 3/2021 z dnia 31 stycznia 2021 roku
6 stycznia 2021 roku Raport bieżący 2/2021 z dnia 6 stycznia 2021 roku
4 stycznia 2021 roku Raport bieżący 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku
23 grudnia 2020 roku Raport bieżący 36/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku
18 grudnia 2020 roku Raport bieżący 35/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku
29 listopada 2020 roku Raport bieżący 33/2020 z dnia 29 listopada 2020 roku
23 listopada 2020 roku Raport bieżący 32/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku
21 listopada 2020 roku Raport bieżący 31/2020 - korekata z dnia 21 listopada 2020 roku
21 listopada 2020 roku Raport bieżący 30/2020 z dnia 21 listopada2020 roku
20 listopada 2020 roku Raport bieżący 29/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku
5 listopada 2020 roku Raport bieżący 28/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku
3 listopada 2020 roku Raport bieżący 27/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku
29 października 2020 roku Raport bieżący 26/2020 z dnia 29 października 2020 roku
28 października 2020 roku Raport bieżący 25/2020 z dnia 28 października 2020 roku
22 października 2020 roku Raport bieżący 23/2020 z dnia 22 października 2020 roku
12 października 2020 roku Raport bieżący 22/2020 z dnia 12 października 2020 roku
2 października 2020 roku Raport bieżący 21/2020 z dnia 2 października 2020 roku
30 września 2020 roku Raport bieżący 20/2020 z dnia 30 września 2020 roku
22 września 2020 roku Raport bieżący 19/2020 z dnia 22 września 2020 roku
10 września 2020 roku Raport bieżący 18/2020 z dnia 10 września 2020 roku
3 września 2020 roku Raport bieżący 17/2020 z dnia 3 września 2020 roku
1 września 2020 roku Raport bieżący 16/2020 z dnia 1 września 2020 roku
1 września 2020 roku Raport bieżący 15/2020 z dnia 1 września 2020 roku
26 sierpnia 2020 roku Raport bieżący 14/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku
13 sierpnia 2020 roku Raport bieżący 12/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku
9 sierpnia 2020 roku Raport bieżący 11/2020 z dnia 9 sierpnia 2020 roku
30 lipca 2020 roku Raport bieżący 10/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku
21 lipca 2020 roku Raport bieżący 9/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku
30 czerwca 2020 roku Raport bieżący 8/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
29 czerwca 2020 rok Raport bieżący 7/2020 z dnia 29 czerwca 2020 rok
15 czerwca 2020 roku Raport bieżący 6/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
24 kwietnia 2020 roku Raport bieżący 5/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku
31 stycznia 2020 roku Raport bieżący 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku
9 stycznia 2020 roku Raport bieżący 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
7 stycznia 2020 roku Załącznik do raportu bieżącego 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
7 stycznia 2020 roku Raport bieżący 2/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku
18 grudnia 2019 roku Raport bieżący 30/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
18 grudnia 2019 roku Raport bieżący 29/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
18 grudnia 2019 roku Raport bieżący 28/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
16 grudnia 2019 roku Raport bieżący 27/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku
9 grudnia 2019 roku Raport bieżący 26/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku
29 listopada 2019 roku Raport bieżący 25/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku
9 września 2019 roku Raport bieżący 24/2019 z dnia 9 września 2019 roku
4 września 2019 roku Raport bieżący 23/2019 z dnia 4 września 2019 roku
13 sierpnia 2019 roku Raport bieżący 21/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku
6 sierpnia 2019 roku Raport bieżący 20/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku
26 lipca 2019 roku Raport bieżący 19/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku
2 lipca 2019 roku Raport bieżący 18/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 17/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 16/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 15/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
27 czerwca 2019 roku Raport bieżący 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
26 czerwca 2019 roku Raport bieżący 13/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
20 maja 2019 roku Raport bieżący 10/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
8 maja 2019 roku Raport bieżący 8/2019 z dnia 8 maja 2019 roku
12 marca 2019 roku Raport bieżący 7/2019 z dnia 12 marca 2019 roku
7 marca 2019 roku Raport bieżący 6/2019 z dnia 7 marca 2019 roku
7 marca 2019 roku Raport bieżący 5/2019 z dnia 7 marca 2019 roku
27 lutego 2019 roku Raport bieżący 3/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku
28 stycznia 2019 roku Raport bieżący 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku
Data Nazwa Pobierz
31 March 2022 Statement by ASM Group S.A.
17 March 2022 Statement by ASM Group S.A.
21 April 2021 Current Report 6/2021 of 21 April 2021
09 April 2021 Current Report 5/2021 of 09 April 2021
1 March 2021 Current report 4/2021 of 1 March 2021
31 January 2021 Current Report 3/2021 of 31 January 2021
6 January 2021 Current report 2/2021 of 6 January 2021
04 January 2021 Current report 1/2021 of 04 January 2021
23 December 2020 Current report 36/2020 of 23 December 2020
18 December 2020 Current Report 35/2020 of 18 December 2020
29 November 2020 Current Report 33/2020 of 29 November 2020
23 November 2020 Current report 32/2020 of 23 November 2020
21 November 2020 Current Report 31/2020 of 21 November 2020
21 November 2020 Current report 30/2020 of 21 November 2020
20 November 2020 Current Report 29/2020 of 20 November 2020
05 November 2020 Current report 28/2020 of 05 November 2020
03 November 2020 Current report 27/2020 of 03 November 2020
29 October 2020 Current Report 26/2020 of 29 October 2020
22 October 2020 Current report 23/2020 of 22 October 2020
12 October 2020 Current report 22/2020 of 12 October 2020
2 October 2020 Current report 21/2020 of 2 October 2020
30 September 2020 Current report 20/2020 of 30 September 2020
22 September 2020 Current report 19/2020 of 22 September 2020
10 September 2020 Current report 18/2020 of 10 September 2020
03 September 2020 Current report 17/2020 of 03 September 2020
01 September 2020 Current report 16/2020 of 01 September 2020
01 September 2020 Current report 15/2020 of 01 September 2020
13 August 2020 Current report 12/2020 of 13 August 2020
9 August 2020 Current Report 11/2020 of 9 August 2020
July 30, 2020 Current report 10/2019 from 30 July 2020
21 July 2020 Current report 9/2020 of 21 July 2020
30 June 2020 Current report 8/2020 of 30 June 2020
29 June 2020 Current report 7/2020 of 29 June 2020
15 June 2020 Current report 6/2020 of 15 June 2020
24 April 2020 Current report 5/2020 of 24 April 2020
31 January 2020 Current report 4/2020 of 31 January 2020
09 January 2020 Current report 3/2020 of 09 January 2020
07 January 2020 Current report 2/2020 of 07 January 2020
Data Nazwa Pobierz
19 grudnia 2022 Jednostkowy Raport Roczny 2021 (ZIP)
19 grudnia 2022 Skonsolidowany Raport Roczny 2021 (ZIP)
30 kwietnia 2021 Jednostkowy Raport Roczny 2020
30 kwietnia 2021 Skonsolidowany Raport Roczny 2020
30 kwietnia 2021 Sprawozdanie z badania Rocznego Sprawozdania Finansowego 2020
30 kwietnia 2021 Sprawozdanie z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 2020
30 kwietnia 2021 Raport z wykonanej usługi biegłego rewidenta 2020
30 kwietnia 2021 Informacja Zarządu do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego 2020
30 kwietnia 2021 Informacja Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 2020
30 kwietnia 2021 List Prezesa 2020
30 kwietnia 2021 Ocena Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu 2020
30 kwietnia 2021 Ocena Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu 2020
30 kwietnia 2021 Oświadczenie Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu 2020
30 kwietnia 2021 Oświadczenie Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu 2020
30 kwietnia 2021 Oświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego Raportu 2020
30 kwietnia 2021 Sprawozdanie Niefinansowe Grupy 2020
30 kwietnia 2021 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2020
30 kwietnia 2021 Sprawozdanie z działalności 2020

*Komunikaty nazwane przez odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Członków Zarządu raportami ESPI ASM Group S.A

Walne zgromadzenie

30 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ na dzień 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023

Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.

30 czerwca 2023

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

30 czerwca 2023

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A.

27 października 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 27.10.2022 r.

27 października 2022

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z dnia 27.10.2022 r.

27 października 2022

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w NWZ na dzień 27.10.2022 r.

27 października 2022

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w NWZ na dzień 27.10.2022 r.

27 października 2022

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ na dzień 27.10.2022 r.

27 października 2022

Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji.

27 października 2022

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

27 października 2022

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A.

27 października 2022

Jednostkowy Raport Roczny 2020

27 października 2022

Skonsolidowany Raport Roczny 2020

27 października 2022

Sprawozdanie z badania Rocznego Sprawozdania Finansowego 2020

27 października 2022

Sprawozdanie z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 2020

27 października 2022

Raport z wykonanej usługi biegłego rewidenta 2020

27 października 2022

Informacja Zarządu do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego 2020

27 października 2022

Informacja Zarządu do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 2020

27 października 2022

List Prezesa 2020

27 października 2022

Ocena Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu 2020

27 października 2022

Ocena Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu 2020

27 października 2022

Oświadczenie Rady Nadzorczej do Jednostkowego Raportu 2020

27 października 2022

Oświadczenie Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu 2020

27 października 2022

Oświadczenie Zarządu do Skonsolidowanego Raportu 2020

27 października 2022

Sprawozdanie Niefinansowe Grupy 2020

27 października 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2020

27 października 2022

Sprawozdanie z działalności 2020

27 października 2022

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Dokumenty korporacyjne

Prospekt emisyjny ASM GROUP S.A.

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Statut ASM GROUP S.A.

Kalendarium

Lp. Data publikacji Rodzaj raportu
130 kwietnia 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020
231 maja 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku
330 września 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku
429 listopada 2021 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku

Akcjonariat

AkcjonariuszeLiczba akcji [szt.] KOD ISIN Udział w kapitale zakładowym [%] Udział w głosach na WZA [%]
ADAM STAŃCZAK 17152532 PLASMGR0001430,08 30,08
MARCIN SKRZYPIEC *(1)15398802PLASMGR0001427,010 *(2)
WIESŁAW ŁATAŁA *(3)15428616PLASMGR0001427,060
ALEKSANDRA ŁATAŁA-KRAMER3825380PLASMGR000146,710
Pozostali5214312PLASMGR000149,144,14 *(4)
Razem5701964210034,22
*(1) Zgodnie z oświadczeniem działający w porozumieniu z: Szymonem Pikulą, Tatianą Pikulą, Jakubem Pikulą, Włodzimierzem Skrzypcem, Wiktorem Pikulą, Konradem Filą, KPNS Holding sp. z o.o. i Amos Group, LLC z siedzibą w Wilmington, Stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki. Strony porozumienia wedle oświadczenia posiadają łącznie 18.249.056 akcji Spółki stanowiących 32,00% w kapitale zakładowym ASM Group S.A. Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących 18.249.056 akcji członkowie porozumienia mogą wykonywać 0 głosów.*(2) Zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy o zabezpieczeniu z dnia 19.04.2021 r. w sprawie XXVI GCo 74/21 wydane z wniosku Adama Stańczaka z udziałem Tatiany Pikuli, Szymona Pikuli, Marcina Skrzypca i ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie.*(3) Zgodnie z oświadczeniem działający w porozumieniu z: Aleksandrą Łatałą - Kremer i Wojciechem Kremerem. Strony porozumienia wedle oświadczenia posiadają łącznie 19.254.996 akcji Spółki stanowiących 33,77% w kapitale zakładowym ASM Group S.A. Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących 19.254.996 akcji członkowie porozumienia mogą wykonywać 0 głosów.*(4) Zob. przypis 1, 2 i 3 - Zgodnie ze stanowiskiem ASM Group S.A. z przysługujących Szymonowi Pikuli (10 akcji), KPNS Holding sp. z o.o. (2 850 254) i Wojciechowi Kremerowi (1000 akcji) akcji akcjonariusze ci nie mogą wykonywać prawa głosu.

Kontakt

Relacje inwestorskie

Lidia Krakowiak

Tel: +48 502 431 406
e-mail: l.krakowiak@asmgroup.pl